top of page

USLOVI KORIŠĆENJA

Molimo Vas da pažljivo pročitate i upoznate se detaljno sa uslovima korišćenja platforme Digitalna praksa. Ukoliko imate pitanja, popunite formu.

Namena platforme

Digitalna Praksa je platforma namenjena za unapređenje digitalnog preduzetništva u regionu. Misija platforme je da omogući jednostavnije i brže povezivanje malih biznisa i preduzetnika u nastajanju sa marketarima (u daljem tekstu Digitalci) i svima onima kojima digitalne tehnologije predstavljaju strast i predmet interesovanja, ne samo u vidu hobija, već i posla kojim bi se u budućnosti jedino bavili.

Postavljanjem oglasa možete doći do povoljne saradnje, na obostrano zadovoljstvo, jer preduzetnici neće plaćati skupe usluge marketinških agencija, a digitalci će biti u prilici da stečeno znanje primene i steknu iskustvo u oblasti u kojoj žele da se specijalizuju.

Digitalna Praksa ne učestvuje u obavljanju usluge i ne odgovara za ispravno obavljanje usluge, ne garantuje kvalitet, ni samo obavljanje usluge.

 

Obavljanje usluga dogovorenih zahvaljujući platformi Digitalna praksa isključivo zavisi od samih korisnika.

 

Digitalna praksa ne odgovara za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao greškom, nekvalitetnom ili uslugom koja na bilo koji način ne zadovoljava Vas kao korisnika, jer nije u mogućnosti da kontroliše bilo koji deo obavljanja usluge. Ukoliko niste zadovoljni pruženom uslugom, molimo Vas da to saopštite pružaocu usluge i ostavite recenziju. Možete se obratiti i na adresu digitalnapraksa@gmail.com a mi ćemo pokušati da utvrdimo kako možemo da u budućnosti sprečimo slična nezadovoljstva (npr. isključivanjem problematične osobe sa platforme Digitalna Praksa). Takođe, možete i ostaviti svoj utisak o kvalitetu pružene usluge, u delu predviđenom za to.

 

Pružanje usluge

Način ostvarenja saradnje na našoj platformi je veoma jednostavan. Potrebno je da izaberete željenu kategoriju iz koje želite uslugu i zatim izaberete odgovarajuću osobu. Na profilu osobe možete naći njihove kontakt informacije kako biste precizirali detalje saradnje.

 

Obe strane se moraju usaglasiti oko uslova saradnje i precizirati sve detalje koji su relevantni, poput roka, cene, kvaliteta.

 

Cene i uslovi

Digitalci su u obavezi da naplate uslugu po ceni koju su postavili na sajtu. Takođe, digitalci su u obavezi da ažuriraju cenu ukoliko dođe do promene iste. Ukoliko ipak dođe do nesklada u cenama ili do pojave netačne cene na sajtu, Digitalna praksa ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu proisteklu iz tog slučaja.

 

Digitalna praksa korisnicima naplaćuje određeni iznos za oglašavanje i održavanje profila na platformi. Iznos zavisi od paketa pretplate koji je izabran. U ponudi su tri paketa:

1. Standard paket – mesečna pretplata u iznosu od 999 RSD.

 

2. Premium paket – premium mesečna pretplata u iznosu od 1999 RSD.

 

3. Godišnji paket – godišnja pretplata u iznosu od 5499 RSD.

 

Korisnički sadržaj

Bilo kakav sadržaj koji postavite na platformu Digitalna praksa (uključujući i utiske, fotografije ili izjave na sajtu u delu u kome je korisnicima ostavljena mogućnost da izraze svoje mišljenje), neekskluzivno su vlasništvo platforme Digitalna praksa, koji ih može koristi (uključujući i u reklamne svrhe) i prilagođavati prema potrebi, bez ograničenja. Ukoliko ostavite utisak, fotografiju ili bilo koji drugi sadržaj, slažete se i prihvatate da platforma Digitalna praksa može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji utisak ili izjavu.

 

Eksplicitno je zabranjeno postavljanje korisničkog sadržaja koji na bilo koji način krši domaće i međunarodne zakone i propise, intelektualnu svojinu trećih lica, sadržaja koji dovode ili mogu dovesti u zabludu, sadržaja reklamnog karaktera, viruse i bilo koji drugi potencijalno štetan sadržaj. Ukoliko dođe do kršenja ovog uslova, svu odgovornost snosi osoba koja je na ovaj način zloupotrebila mogućnost objavljivanja sadržaja na platformi. 

 

Korisnički sadržaj ne sme da sadrži uznemirujući sadržaj, kao ni lažno predstavljanje sadržaja drugih korisnika.

 

Zloupotreba servisa

Eksplicitno je zabranjena svaka zloupotreba platforme Digitalna praksa (uključujući i pokušaje hakovanja, prodiranja u zaštićene delove platforme, nedozvoljeno korišćenje podataka i onemogućavanje drugih korisnika da koriste platformu). U takvim slučajevima, Digitalna praksa ima pravo da uskrati korišćenje platforme korisnicima bez najave i obrazloženja, pogotovu ako se korisnici lažno predstavljaju, lažiraju poznavanje oblasti za koju se oglašavaju i ne isporučuju usluge, tj. ne poštuju dogovorene uslove saradnje. Ukoliko želite da prijavite slično ponašanje korisnika, i time unapredite rad servisa, molimo Vas da nam se obratite na adresu support@digitalnapraksa.rs

 

Poricanje garancija

Platforma Digitalna praksa Vam obezbeđuje servis kako trenutno funkcioniše, bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Vi prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke nastale usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja platforme Digitalna praksa. Digitalna praksa se izričito odriče svih izraženih, podrazumevanih ili propisanih garancija, uključujući, ali ne i ograničeno na, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namenu i protiv prekršaja intelektualnih prava. Digitalna praksa ne garantuje da će Servis ispuniti Vaše zahteve, kao ni da će rad Servisa biti bez prekida i bez grešaka.

 

Ograničenje odgovornosti

Vi prihvatate da Digitalna praksa može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da korišćenje platforme može rezultirati u nepredviđenoj šteti ili gubitku, uključujući, ali ne i ograničeno na, neočekivani rezultat ili gubitak podataka. Digitalna praksa ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakve nastale štete (uključujući, ali ne i ograničeno na, specijalne, nenamerne ili namerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korišćenjem ili performansama servisa Digitalna praksa. Ograničenje odgovornosti se primenjuje u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na platformi Digitalna praksa.

 

Ni pod kojim uslovima platforma Digitalna praksa nije odgovorna za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne i ograničeno na, problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, bolesti zaposlenih, nesaradnja trećih lica, sve vrste društvenih previranja, naredbe domaćih i međunarodnih sudova.

 

Vi prihvatate da Digitalna praksa (kao i njegovi osnivači) nisu ni na koji način odgovorni za bilo koju eventualnu povredu, zdravstveni problem ili smrt koja je u vezi sa uslugom zakazanom preko servisa Digitalna praksa ili je uzrokovana netačnim podacima na Digitalna praksa.

 

Obaveštenja e-poštom i telefonom

Digitalna praksa zadržava pravo da Vas kontaktira e-poštom i telefonom (glasovno, SMS, Push notifikacije…) u smislu obaveštavanja o statusu vašeg naloga, kao i povremenih promocija. Ukoliko ne želite da ih primate, možete se odjaviti.

 

Kopirajt

Ova platforma je u celosti vlasništvo Udruženja građana “VI ZA VAS”. Sadržaj i softver na sajtu mogu se koristiti samo u lične svrhe. Ukoliko želite da servis Digitalna praksa upotrebite u komercijalne svrhe ili na neki drugačiji način, obratite nam se elektronskom poštom, na adresu: digitalnapraksa@gmail.com

 

Promene Uslova korišćenja

Digitalna praksa zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promeni Uslove korišćenja s vremena na vreme, promeni cenovnik i promeni platformu Digitalna praksa u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promene na  platformi Digitalna praksa će biti objavljene na sajtu i sve promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Vi se obavezujete da povremeno posetite odeljak Uslovi korišćenja, kako biste se blagovremeno upoznali sa eventualnim promenama.

 

Korišćenjem platforme Digitalna praksa po objavljivanju promena u uslovima korišćenja, vi se slažete i prihvatate sve promene.

 

Ostalo

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između servisa Digitalna praksa i Vas, kao korisnika, koji se tiču korišćenja servisa Digitalna praksa i zamenjuje sve prethodne, pisane ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovde nisu posebno pomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će imati dejstvo samo ukoliko su načinjena pismeno od strane servisa Digitalna praksa.

Korisnik može u svakom trenutku odustati od korišćenja platforme tako što će obrisati nalog na svom profilu.

 

Dana: 17.12.2022.

bottom of page